Problemy z historią

W dzisiejszych czasach od klasy szóstej podstawowej, przedmiotem obowiązkowym w każdej ze szkół jest niewątpliwie obok matematyki, języka polskiego, języka obcego także historia. Historia jest bardzo ważnym przedmiotem poprzez który młodzi ludzie mogą dowiedzieć się więcej o własnym kraju, w którym się urodzili, w którym żyją i w z którym wiążą swoją przyszłość. Historia jest bardzo ważną dziedziną nauki, poprzez którą dziedzictwo narodowe jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bardzo ważnym bowiem elementem tego przedmiotu jest kształcenie młodzieży, która powinna w sposób bardzo doniosły kształcić młodzież, która powinna mieć podstawowe wiadomości i informacje o dziejach naszego kraju od początku jego istnienia. Historia stanowi bardzo ważny element w życiu każdego polaka, poprzez który każdy polak czuje się silnie związany z dziejami naszego narodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o trudne dzieje naszego kraju, który był brutalnie przez los doświadczany. Historia Rzeczypospolitej Polskiej jest historią trudną, która wiąże się przede wszystkim z latami, kiedy Polski na mapach świata nie było przez ponad sto dwadzieścia trzy lata, co stanowiło niesamowitą stratę i ból dla narodu polskiego. Historia naszego kraju rozpoczęła się w 996 roku od chrztu Polski. Wówczas można zacząć mówić o historii narodu polskiego, który w następstwie na przestrzeni dziejów odnosił swoje chwały oraz notował znaczące upadki, które w ostateczności doprowadziło do upadku państwa polskiego i zniknięcia z map świata. Polska jest krajem, który był zarazem krajem potężnym by w następstwie stać się krajem, który upadł i musiał być przez ponad sto lat wywalczony krwią pokoleń, by dziś my młodzi Polacy mogliśmy żyć i wychowywać się w kraju wolnym, suwerennym oraz demokratycznym. Dzięki historii wielu młodych ludzi może poznać dzieje nie tylko państwa polskiego. Historia bowiem odnosi się także do historii innych krajów, które także stanowią dziedzictwo światowej kultury

Dodane przez autora do tego wpisu

Podobne posty

Co to jest taniec?, trudno taniec określić jednoznacznie, jest on tak zróżnicowany iż określenie go jedną krótką definicją jest całkowicie nie możliwe, a jakie są zalety tańca. Tanie to przede wszystkim ruch, przeważnie zespól ruchów w rytm muzyki lub też wykonywany spontanicznie według pewnego schematu, bądź też nie. Tańcem można nazywać już nawet dwa ruchu. […]