Nauka artystyczna


Obecnie szkoły plastyczne, wybierają swoich uczniów za pomocą konkursu prac artystycznych. Przyszli uczniowie, muszą w określonym terminie złożyć prace z wybranych przez szkołę zagadnień. Nauka obejmuje ogólnokształcące przedmioty oraz tej najważniejsze dla młodego artysty czyli zajęcia ze sztuki artystycznej oraz zajęcia z reżyserii, reklam wizualnych, malowania w plenerach. Przed młodymi artystami staje nie lada zadanie, mają przed sobą trudną naukę, która później ma pozwolić każdemu na utrzymanie się. Każdego ucznia charakteryzuje wrażliwość na piękno otaczającego go świata i ogólnego talentu plastycznego. Każdy młody artysta wybiera ową szkołę, aby móc dalej rozwijać swoje szeroko pojęte zainteresowania. Edukacja artystyczna trwa zwykle dłużej niż tradycyjne licea ogólnokształcące o rok, kończy je tradycyjny egzamin maturalny, oraz możliwość uzyskania dyplomu zawodowego plastyka, który jest bardzo ważnym świadectwem do wykonywania tegoż zawodu. Każdy uczeń czyli młody artysta ma w takiej szkole zaczerpnąć nauki z innych dziedzin artystycznych poprzez korzystanie z szerokiej gamy warsztatów, przygotowanych z myślą o młodych artystach. Każda szkoła plastyczna ma swoją prawdziwą galerię, gdzie zaprezentowane są dzieła każdego młodego artysty. Uczniowie mogą również w czasie nauki korzystać z wyjazdów zagranicznych, które mają na celu pogłębienie zainteresowań młodych plastyków, poprzez poznawanie innych kultur, dzieł. Dodatkowym plusem dla uczniów są zajęcia z historii muzyki, sztuka historii także ma dodatkowe wykłady, oraz jest możliwość przystąpienia do zespołu wokalnego. Wiele osób nie rezygnuje z dalszej edukacji i kontynuuje ją na wyższych uczelniach artystycznych. Podczas okresów licealnych uczniowie aktywnie uczestniczą w plenerach artystycznych, co jest inną formą nauki artystycznej poza obrębem placówki szkolnej. Uczeń ma do wyboru dwa kierunki czyli specjalności, do których zaliczanie jest projektowanie przestrzenne oraz reklama wizualna, z tych właśnie przedmiotów pod koniec nauki ma egzamin, po którym dostaje dyplom.

Dodane przez autora do tego wpisu

Podobne posty

Taniec jest formą sztuki polegającą na celowo wybranych sekwencjach ruchu ludzkiego ciała. Taniec zaliczany jest do czynności kulturalnych a także może być formą terapii zaś dla niektórych może być sposobem na życie lub pracą. Uprawianie tańca ma wiele zalet takich jak korzystny wpływ na kondycję psychofizyczną. Przez taniec można wyrażać swoje emocje. W województwie Podlaskim […]