Nauka artystyczna


Obecnie szkoły plastyczne, wybierają swoich uczniów za pomocą konkursu prac artystycznych. Przyszli uczniowie, muszą w określonym terminie złożyć prace z wybranych przez szkołę zagadnień. Nauka obejmuje ogólnokształcące przedmioty oraz tej najważniejsze dla młodego artysty czyli zajęcia ze sztuki artystycznej oraz zajęcia z reżyserii, reklam wizualnych, malowania w plenerach. Przed młodymi artystami staje nie lada zadanie, mają przed sobą trudną naukę, która później ma pozwolić każdemu na utrzymanie się. Każdego ucznia charakteryzuje wrażliwość na piękno otaczającego go świata i ogólnego talentu plastycznego. Każdy młody artysta wybiera ową szkołę, aby móc dalej rozwijać swoje szeroko pojęte zainteresowania. Edukacja artystyczna trwa zwykle dłużej niż tradycyjne licea ogólnokształcące o rok, kończy je tradycyjny egzamin maturalny, oraz możliwość uzyskania dyplomu zawodowego plastyka, który jest bardzo ważnym świadectwem do wykonywania tegoż zawodu. Każdy uczeń czyli młody artysta ma w takiej szkole zaczerpnąć nauki z innych dziedzin artystycznych poprzez korzystanie z szerokiej gamy warsztatów, przygotowanych z myślą o młodych artystach. Każda szkoła plastyczna ma swoją prawdziwą galerię, gdzie zaprezentowane są dzieła każdego młodego artysty. Uczniowie mogą również w czasie nauki korzystać z wyjazdów zagranicznych, które mają na celu pogłębienie zainteresowań młodych plastyków, poprzez poznawanie innych kultur, dzieł. Dodatkowym plusem dla uczniów są zajęcia z historii muzyki, sztuka historii także ma dodatkowe wykłady, oraz jest możliwość przystąpienia do zespołu wokalnego. Wiele osób nie rezygnuje z dalszej edukacji i kontynuuje ją na wyższych uczelniach artystycznych. Podczas okresów licealnych uczniowie aktywnie uczestniczą w plenerach artystycznych, co jest inną formą nauki artystycznej poza obrębem placówki szkolnej. Uczeń ma do wyboru dwa kierunki czyli specjalności, do których zaliczanie jest projektowanie przestrzenne oraz reklama wizualna, z tych właśnie przedmiotów pod koniec nauki ma egzamin, po którym dostaje dyplom.

Dodane przez autora do tego wpisu

Podobne posty

Taniec w życiu człowieka jest znany od dawien dawna. Już nawet dzikie plemiona odprawiały swoje rytualne tańce by wywołać deszcz. Dlatego nie dziwne jest to, że studio tańca Białystok posiada w swej ofercie naukę tańca plemiennego. Ten innowacyjny i nietuzinkowy pomysł ściąga chętnych z całego kraju. Ludzie w różnym wieku mogą czerpać z tego przyjemność […]