Katyń

Lata II wojny światowej zapisały się czarną wstęgą na kartach historii całego świata. Szczególne tragiczne wydarzenia miały miejsce w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej, kiedy to okupant mordował gwałcił i zabijał zwykłego polaka. Polska stanęła wówczas w płomieniach, została zniszczona, a Polacy odczuwali strach przed najeźdźcą. Kiedy w roku 1944 roku wojna zbliżała się do końca, wielu ludzi upatrywało w ZSRR swojego najbliższego przyjaciela, który nas oswobodzi spod rąk okupanta. Nikt nie podejrzewał, że może dojść do tego wydarzenia, które zmieniło oblicze relacji na linii Warszawa –Moskwa. Chodzi tutaj o wydarzenie, które miało miejsce wiosną 1940 roku, kiedy to doszło do bestialskiej rzezi na oficerach polskich z rąk sowietów. Zamordowano wówczas prawie dziewiętnaście tysięcy polskich oficerów, którzy zostali pojmani podczas inwazji sowieckiej w 1939 roku. Rosjanie chcieli tym samym pozbyć się ciężaru, jakim byli niewątpliwie polscy oficerowie, co doprowadziło do tej niesamowitej, bestialskiej tragedii. Po kampanii niemieckiej na terenach Rosji, wojska niemieckie odkryły miejsca, w których zostali zakopani masowo żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, obwiniając za te czyny Związek Radziecki. Rosjanie po roku przeprowadzili własne ekspertyzy wskazując, iż to nie oni dopuścili się tych karygodnych wydarzeń, lecz uczynili to Niemcy. Historia pokazuje, iż dążenie do prawdy całkowitej trwa do dziś. Wiadomym jest, że tej rzezi dopuścił się Związek Radziecki na rozkaz samego Stalina. Te wydarzenia do dziś nie zostały do końca wyjaśnione, gdyż strona rosyjska nie chce wydać wszystkich dokumentów, które znajdują się w archiwach rosyjskich. Zbrodnia Katyńska jest dowodem na bezledzkość ludzi, którzy dopuścili się tak haniebnych czynów, które zasługują jedynie na pogardę ze strony współczesnego świata i historii, która zweryfikowała nagannie ich czyny. Dzisiejszy naród rosyjski wstydzi się tych haniebnych wydarzeń, które z pewnością niekorzystnie wpłynęły na pojmowanie pewnych humanitarnych wartości w stosunku do człowieka.

Dodane przez autora do tego wpisu

Podobne posty

Dziś współczesny taniec jest niezwykle szybki i spontaniczny. Cechuje go również wiele akrobatycznych elementów. Bardzo podobnie wyglądają tańce latynoamerykańskie, które również cechują się szybkością i ogromna dynamika. Tańce latynoamerykańskie zaliczane są do grupy tańców towarzyskich, jednak mają luźniejszą formę niż standardowe tańce towarzyskie. Z racji tego iż niegdyś były to tańce niemalże uliczne forma ubioru […]